Ý nghĩa của từ aigoo là gì:
aigoo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ aigoo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa aigoo mình

1

27   14

aigoo


+ Là một từ trong tiếng Hàn Quốc, thể hiện sự than phiền, đau buồn, mệt mỏi. Từ này gần giống từ "Oh My God" (lạy chúa tôi" trong tiếng anh và Ối trời ơi trong tiếng Việt
vuvu - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

2

14   12

aigoo


Phiên âm tiếng Hàn Quốc, là một từ cảm thán trong ngôn ngữ Hand, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là '' Trời ơi '', ''Ôi trời'' hoặc sang tiếng Anh có nghĩa là '' Oh my God''
Thuy Anh Ott - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

14   13

aigoo


phiên âm ra từ tiếng hàn, như tiếng thở dài

-aigoo giờ lại phải đi phơi quần áo...
-than cái gì! chơi cả ngày rồi còn gì nữa
heatherle - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

4

1   4

aigoo


có thể nói rõ hơn một chút ý nghĩa của aigoo được không ạ
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 7 năm 2020

Thêm ý nghĩa của aigoo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ymail aholic >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa