Ý nghĩa của từ admin là gì:
admin nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 9 ý nghĩa của từ admin. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa admin mình

1

15 Thumbs up   6 Thumbs down

admin


là viết tắt của administration có nghĩa là quản trị.
ví dụ she works in admin nghĩa là cô ấy làm công việc quản trị
hay admin chỉ quản trị các website như anh ấy là admin của một website nổi tiếng về làm đẹp
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013

2

10 Thumbs up   6 Thumbs down

admin


1. Người quản lí một trang web (một trang thông tin điện tử, một diễn đàn,...)
markarus - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

3

6 Thumbs up   5 Thumbs down

admin


la mot nguoi quan li
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 17 tháng 8, 2014

4

3 Thumbs up   4 Thumbs down

admin


Admin là từ viết tắt của từ administration và nó được viết tắt nữa là Đã!
Từ này có nhiều nghĩa: Quản trị viên, quản trị, người quản lí, người khai sinh ra sản phẩm gì đó.....
Nghĩa thông dụng: quản trị viên.
Vd: admin overlays vẽ tay! Admin zalo page! Admin facebook, đã overlays Việt....
Văn Hóa - 00:00:00 UTC 9 tháng 6, 2016

5

0 Thumbs up   5 Thumbs down

admin


Là một danh từ. Viết tắt của từ Administartor. Nghĩa là quản trị viên, người quản lý. Từ này được sử dụng nhiều trên các trang của Facebook. Đây là những người quản lý, điều hành trang của họ trên facebook hoặc ở một trang web nào đó. Thường một trang mạng sẽ có từ 2 admin trở lên.
bao - 00:00:00 UTC 9 tháng 10, 2018

6

0 Thumbs up   5 Thumbs down

admin


Từ này là từ viết tắt của từ "administrator", nghĩa là người quản lý của một tài khoản, cơ sở hay website nào đó. Ví dụ trong một trang mạng xã hội trên Facebook, có thể bao gồm nhiều người quản lý cùng điều hành một trang. Nó còn có từ ngắn hơn là "ad".
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 16 tháng 1, 2019

7

0 Thumbs up   5 Thumbs down

admin


Admin nói dể hiểu nhất có nghĩa là ông chủ của một sản phẩm trí tuệ. người khai sinh cho sản phẩm và có trách nhiêm với nó. và để phục vụ cho ai có nhu cầu về sản phẩm đó.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2016

8

2 Thumbs up   8 Thumbs down

admin


viết tắt của administration tức là quản trị
admin ở trên website chỉ những người quản lý web đó

-mày ăn nói trong forum cẩn thận không thằng admin ban mày đấy
heatherle - 00:00:00 UTC 27 tháng 7, 2013

9

4 Thumbs up   10 Thumbs down

admin


Admin nói dể hiểu nhất có nghĩa là ông chủ của một sản phẩm trí tuệ. người khai sinh cho sản phẩm và có trách nhiêm với nó. và để phục vụ cho ai có nhu cầu về sản phẩm đó.
Binbin Mai - 00:00:00 UTC 30 tháng 9, 2014

<< add request pending BRB >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa