Binbin Mai

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được10
Điểm:-7 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   10

admin


Admin nói dể hiểu nhất có nghĩa là ông chủ của một sản phẩm trí tuệ. người khai sinh cho sản phẩm và có trách nhiêm với nó. và để phục vụ cho ai có nhu cầu về sản phẩm đó.
Binbin Mai - Ngày 30 tháng 9 năm 2014