Ý nghĩa của từ Internet là gì:
Internet nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 14 ý nghĩa của từ Internet. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Internet mình

1

11   5

Internet


Một ma trận mạng kết nối những máy tính trên khắp Thế giới, In-tơ-nét, tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ truyền thông dữ liệu như đăng nhập từ xa, truyền các tệp tin, thư tín điện tử và các nhóm thông tin.
wisces - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

6   6

Internet


internet
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

4   5

Internet


['intə:net]|danh từ một ma trận mạng nối kết các máy tính trên khắp thế giới; In-tơ-nétTo connect to the Internet Nối kết In-tơ-nétInternet service provider Nhà cung c [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

3   4

Internet


Từ thiết kế đầu tiên bởi quân đội Mỹ và được gọi là ARPANET, mạng Internet đã phát triển thành mạng lưới toàn cầu liên kết với các mạng nhỏ hơn. In [..]
Nguồn: vivicorp.com

5

6   8

Internet


Một hệ thống các mạng lưới máy tính được liên kết với nhau trên phạm vi toàn thế giới. | Internet.
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

3   5

Internet


hệ thống gồm các mạng máy tính được nối với nhau trên phạm vi toàn thế giới, tạo điều kiện cho các dịch vụ truyền thôn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

7

4   6

Internet


Là hệ thống thông tin toàn cầu sử dụng giao thức internet (Internet Protocol - IP) và tài nguyên internet để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người s [..]
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn

8

4   6

Internet


Internet (thường được đọc theo khẩu âm tiếng Việt là "in-tơ-nét") là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

9

3   5

Internet


Internet là mạng lưới các mạng kết nối với nhau bằng giao thức TCP/IP và các giao thức truyền thông khác.  
Nguồn: za-kaddafi.org

10

2   4

Internet


mạng toàn cầu.
Nguồn: ecommerce.gov.vn

11

3   6

Internet


Một hệ thống các mạng lưới máy tính được liên kết với nhau trên phạm vi toàn thế giới. | Internet.
Nguồn: vi.wiktionary.org

12

3   6

Internet


Liên mạng: một hệ thống mạng lưới máy tính được liên kết với nhau bằng giao thức Internet (IP). | Internet.
Nguồn: vi.wiktionary.org

13

2   5

Internet


là hệ thống thông tin toàn cầu sử dụng giao thức Internet (Internet Protocol - IP) và tài nguyên Internet để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người sử dụng. 97/2008/NĐ-CP
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

14

2   7

Internet


Hết hiệu lực là hệ thống thông tin toàn cầu sử dụng giao thức Internet (Internet Protocol - IP) và tài nguyên Internet để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

Thêm ý nghĩa của Internet
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< IM password >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa