Ý nghĩa của từ Internet là gì:
Internet nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 14 ý nghĩa của từ Internet. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Internet mình

1

12 Thumbs up   7 Thumbs down

Internet


Một ma trận mạng kết nối những máy tính trên khắp Thế giới, In-tơ-nét, tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ truyền thông dữ liệu như đăng nhập từ xa, truyền các tệp tin, thư tín điện tử và các nhóm thông tin.
wisces - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

6 Thumbs up   7 Thumbs down

Internet


internet
Nguồn: speakenglish.co.uk (offline)

3

4 Thumbs up   6 Thumbs down

Internet


['intə:net]|danh từ một ma trận mạng nối kết các máy tính trên khắp thế giới; In-tơ-nétTo connect to the Internet Nối kết In-tơ-nétInternet service provider Nhà cung cấp dịch vụ In-tơ-nétInternet Soci [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

3 Thumbs up   5 Thumbs down

Internet


hệ thống gồm các mạng máy tính được nối với nhau trên phạm vi toàn thế giới, tạo điều kiện cho các dịch vụ truyền thông dữ liệu, như tìm đọc th&oc [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

4 Thumbs up   6 Thumbs down

Internet


Là hệ thống thông tin toàn cầu sử dụng giao thức internet (Internet Protocol - IP) và tài nguyên internet để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người sử dụng
Nguồn: danluat.thuvienphapluat.vn (offline)

6

4 Thumbs up   6 Thumbs down

Internet


Internet (thường được đọc theo khẩu âm tiếng Việt là "in-tơ-nét") là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

7

3 Thumbs up   5 Thumbs down

Internet


Internet là mạng lưới các mạng kết nối với nhau bằng giao thức TCP/IP và các giao thức truyền thông khác.  
Nguồn: za-kaddafi.org

8

3 Thumbs up   5 Thumbs down

Internet


Từ thiết kế đầu tiên bởi quân đội Mỹ và được gọi là ARPANET, mạng Internet đã phát triển thành mạng lưới toàn cầu liên kết với các mạng nhỏ hơn. Internet tạo điều kiện cho việc truyền tải dữ liệu và c [..]
Nguồn: vivicorp.com

9

2 Thumbs up   4 Thumbs down

Internet


mạng toàn cầu.
Nguồn: ecommerce.gov.vn (offline)

10

3 Thumbs up   6 Thumbs down

Internet


Một hệ thống các mạng lưới máy tính được liên kết với nhau trên phạm vi toàn thế giới. | Internet.
Nguồn: vi.wiktionary.org

11

3 Thumbs up   6 Thumbs down

Internet


Liên mạng: một hệ thống mạng lưới máy tính được liên kết với nhau bằng giao thức Internet (IP). | Internet.
Nguồn: vi.wiktionary.org

12

6 Thumbs up   9 Thumbs down

Internet


Một hệ thống các mạng lưới máy tính được liên kết với nhau trên phạm vi toàn thế giới. | Internet.
Nguồn: vi.wiktionary.org

13

2 Thumbs up   5 Thumbs down

Internet


là hệ thống thông tin toàn cầu sử dụng giao thức Internet (Internet Protocol - IP) và tài nguyên Internet để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người sử dụng. 97/2008/NĐ-CP
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn (offline)

14

2 Thumbs up   7 Thumbs down

Internet


Hết hiệu lực là hệ thống thông tin toàn cầu sử dụng giao thức Internet (Internet Protocol - IP) và tài nguyên Internet để cung cấp các dịch vụ và ứng dụng khác nhau cho người sử dụng. 97/2008/NĐ-CP [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

<< IM password >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa