Ý nghĩa của từ work out là gì:
work out nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ work out. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa work out mình

1

10   0

work out


một động từ tiếng Anh có nghĩa là tập thể dục nói chung.

chỉ các hoạt động thể chất nhằm giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh, đẹp hơn. có thể là chạy, tập võ, tập yoga, aerobic, nâng tạ, cross fit...

thường được dùng nhiều nhất để chỉ việc tập tạ
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

10   2

work out


- work sth out : tính toán , giải quyết việc gì đó
- Bài tập luyện thân thể với cường độ cao
- Tính toán, thiết lập. Vd: work out the interests (Tính toán tiền lãi), work out of timetable (Thiết lập giờ)
....v.v
lathy - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

3

0   0

work out


Là một động từ. Nghĩa là tập những bài tập thể dục để tăng cường sức khỏe, dáng đẹp. Với cuộc sống bận rộn hiện nay, mọi người thường rất quan tâm đến sức khỏe của mình, vì vậy mà càng có nhiều người chú trọng việc tập thể dục.
bao - Ngày 07 tháng 10 năm 2018

4

0   0

work out


Nghĩa của cụm động từ: luyện tập thể dục, là kết quả của một tính toán nào đó, diễn ra hay phát triển trong một tình huống cụ thể nào đó,...
Ví dụ: Tôi tập thể dục mỗi buổi sáng ở nhà để có một sức khỏe tốt. (I work out every morning at home for a healthy life).
nghĩa là gì - Ngày 22 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của work out
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vv chữ pm >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa