Ý nghĩa của từ we were in love là gì:
we were in love nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ we were in love. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa we were in love mình

1

22   14

we were in love


đây là tên một bài hát nổi tiếng của nhóm nhạc Tara, đây là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Hàn Quốc. Tên bài hát có nghĩa: Chúng ta đã yêu nhau"
thanhthanh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

22   15

we were in love


chung ta da tung yeu nhau
ha pham - Ngày 22 tháng 9 năm 2013

3

16   14

we were in love


chung ta da tung yeu nhau
ha pham - Ngày 22 tháng 9 năm 2013

4

19   18

we were in love


Chúng ta đã yêu, thì quá khứ.hiện tại : we are in love
Cụm từ "to be in love with " có nghĩa là yêu.
VD: I am in love with him: Tôi yêu anh ấy.
he's in love with this house. Anh ấy thích ngôi nhà này.
lathy - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của we were in love
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chữ pm bùa chú >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa