Ý nghĩa của từ vp là gì:
vp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ vp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vp mình

1

5   2

vp


- viêt tắt của Văn Phòng
- Vice President (Phó Tổng thống)
- Video Production: Sản suất video
- ViewPoint (Quan điểm)
- Voltage Power (Nguồn Vôn)
- Verb Phrase (Cụm động từ)'
- Value Package (Gói giá trị)
lathy - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

2   1

vp


vapour pressure
Nguồn: clbthuyentruong.com

3

1   0

vp


Từ "vp" ghi tắt của cụm từ "văn phòng". Đây là một danh từ dùng để chỉ một căn phòng với diện tích vừa đủ có máy tính, bàn ghế, giấy tờ,... được sắp xếp gọn gàng. Đó là nơi làm việc của một nhân viên trong công ty. Tùy theo chức vụ mà văn phòng to hay nhỏ hoặc có văn phòng gồm nhiều người
nghĩa là gì - Ngày 07 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của vp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bùn non bức bối >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa