Ý nghĩa của từ vv là gì:
vv nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ vv. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vv mình

1

1   2

vv


1. Từ "vv" ghi tắt của cụm từ "vui vẻ". Đây là một tính từ biểu thị trạng thái cảm xúc của con người. Ví dụ: Tôi rất vv khi gặp lại bạn.
2. Từ "vv" ghi tắt của cụm từ "vân vân" được dùng để biểu thị việc còn nữa, không thể liệt kê hết. Ví dụ: Bàn, ghế, giường, tủ,...vv...
nghĩa là gì - Ngày 16 tháng 7 năm 2019

2

6   8

vv


- Nghĩa là vân vân,thường đi sau là dấu ba chấm "..."
- Cũng có thể là v/v, thường dùng trong các văn bản hành chính mang nghĩa là "Về việc"
- Mã IATA của Aerosvit Airlines
lathy - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

3

1   4

vv


VV hoặc vv có thể là:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của vv
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< win win work out >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa