voer.edu.vn

Website:https://voer.edu.vn
Vote-up nhận được13
Vote-down nhận được8
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (189)

1

3   1

kokoro


cốt lõi của bất kỳ hiện tượng nào ở con người là tâm trí/trái tim, tinh thần. Theo quan niệm trong văn học Nhật Bản, thơ ca là con đường đi từ kokoro (tâm) [..]
Nguồn: voer.edu.vn

2

2   4

karma


thuật ngữ Phật giáo thường được dịch là “số phận”. Nghĩa thực của nó là những việc làm trong cuộc đời một con người được báo ứng ở kiếp này h [..]
Nguồn: voer.edu.vn

3

1   0

chika renga


một nhánh của thơ renga, mang tính bình dân, đối lập với quý tộc, đại diện là nhà sư Guzai.
Nguồn: voer.edu.vn

4

1   1

kabuki


một trong những hình thức sân khấu chủ yếu của Nhật Bản khởi đầu từ thế kỷ 17, chiếm ưu thế vào cuối thế kỷ 18 và tiếp tục phát triển sau cải cách [..]
Nguồn: voer.edu.vn

5

1   0

nikki


một thể loại văn chương Nhật Bản có lịch sử phát triển lâu đời từ các nữ sĩ cung đình thời Heian đến nay. Tác phẩm đầu tiên của thể loại này là Tos [..]
Nguồn: voer.edu.vn

6

1   0

giri


bổn phận đối với xã hội nói chung, một trong những nguyên tắc sống được giới võ sĩ đạo đề cao.
Nguồn: voer.edu.vn

7

1   1

mana


hệ thống diễn đạt tiếng Nhật sang dạng chữ viết bằng phương tiện là chữ Hán phiên âm.
Nguồn: voer.edu.vn

8

1   0

taisaku


những câu hỏi (như trong Keikokushū) đặt ra cho thí sinh dự kỳ thi tuyển vào bộ máy quan liêu.
Nguồn: voer.edu.vn

9

1   0

miko


nữ tiên tri của Thần đạo.
Nguồn: voer.edu.vn

10

1   1

sensei


từ thể hiện ý nghĩa tôn kính: thầy.
Nguồn: voer.edu.vn