voer.edu.vn

Website:https://voer.edu.vn
Vote-up nhận được15
Vote-down nhận được8
Điểm:6 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (189)

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

kokoro


cốt lõi của bất kỳ hiện tượng nào ở con người là tâm trí/trái tim, tinh thần. Theo quan niệm trong văn học Nhật Bản, thơ ca là con đường đi từ kokoro (tâm) đến kotoba (từ ngữ). [..]
Nguồn: voer.edu.vn

2

2 Thumbs up   4 Thumbs down

karma


thuật ngữ Phật giáo thường được dịch là “số phận”. Nghĩa thực của nó là những việc làm trong cuộc đời một con người được báo ứng ở kiếp này hoặc kiếp sau. Những gì xảy ra với một người ở cuộc đời này [..]
Nguồn: voer.edu.vn

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

kabuki


một trong những hình thức sân khấu chủ yếu của Nhật Bản khởi đầu từ thế kỷ 17, chiếm ưu thế vào cuối thế kỷ 18 và tiếp tục phát triển sau cải cách Minh Trị. Hình thức ban đầu của Kabuki là onnakabuki [..]
Nguồn: voer.edu.vn

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

iki


một chuẩn mực thời Edo biểu thị sự nhã nhặn ở dáng vẻ, tinh tế và từng trải trong đời sống tình cảm.
Nguồn: voer.edu.vn

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

mana


hệ thống diễn đạt tiếng Nhật sang dạng chữ viết bằng phương tiện là chữ Hán phiên âm.
Nguồn: voer.edu.vn

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

sensei


từ thể hiện ý nghĩa tôn kính: thầy.
Nguồn: voer.edu.vn

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

haiku


xem Haikai.
Nguồn: voer.edu.vn

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kakemono


tranh cuộn hoặc bức thư pháp treo tường.
Nguồn: voer.edu.vn

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hòa


bốn chữ vàng, nguyên tắc và mục tiêu của nghệ thuật Trà đạo Nhật Bản.
Nguồn: voer.edu.vn
Ý nghĩa này không được chấp thuận

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kana


chỉ hai lối chữ Nhật Bản là Hiragana và Katakana.
Nguồn: voer.edu.vn