Ý nghĩa của từ kabuki là gì:
kabuki nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ kabuki. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kabuki mình

1

1   1

kabuki


Kịch kabuki, (kịch truyền thống của Nhật Bản với hát và múa, chỉ do nam tài tử biểu diễn). | Kịch ca nhạc (Nhật Bản).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

kabuki


Kabuki (tiếng Nhật: 歌舞伎, Hán-Việt: ca vũ kỹ) là một loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản. Nhà hát Kabuki được biết đến với sự cách điệu h [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

1   1

kabuki


một trong những hình thức sân khấu chủ yếu của Nhật Bản khởi đầu từ thế kỷ 17, chiếm ưu thế vào cuối thế kỷ 18 và tiếp tục phát triển sau cải cách [..]
Nguồn: voer.edu.vn

Thêm ý nghĩa của kabuki
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kabyle kabbale >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa