Ý nghĩa của từ kokoro là gì:
kokoro nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ kokoro. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kokoro mình

1

7   1

kokoro


1.Là một từ tiếng Nhật có nghĩa là: con tim, trái tim, tấm lòng....
2. Là tên của một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nhật Bản Natsume Soseki được xuất bản làn đầu tiên vào năm 1914.
ThuyNguyen - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

3   1

kokoro


cốt lõi của bất kỳ hiện tượng nào ở con người là tâm trí/trái tim, tinh thần. Theo quan niệm trong văn học Nhật Bản, thơ ca là con đường đi từ kokoro (tâm) [..]
Nguồn: voer.edu.vn

Thêm ý nghĩa của kokoro
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< konichiwa 222222 >>