Ý nghĩa của từ 222222 là gì:
222222 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ 222222 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 222222 mình

1

1   1

222222


Đây là ngôn ngữ chat, được dùng trong các phòng chat hay trên các phần mềm chat như yahoo, ngôn ngữ "teen", ngôn ngữ mạng.
222222 Được dùng như "Hi" vì 2 trong tiếng Việt có cách phát âm tương tự như Hi trong tiếng Anh!
Ngoài 222222 còn có các phiên bán khác như 2, 222, 22, 22222222
A: 222222
B: Hi, hru?
Vanquin315 - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của 222222
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kokoro koibito >>