giaxaydung.vn

Website:https://giaxaydung.vn/
Vote-up nhận được11
Vote-down nhận được8
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (158)

1

5 Thumbs up   4 Thumbs down

lake


Hồ
Nguồn: giaxaydung.vn

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

lh


Ms.Huyền Thanh 0985.099.938 Kích để đăng kí học online Kích để được tư vấn Lớp Kỹ sư định giá LH: Ms.Thanh Mai: 0904.302.975 Kích vào đây đăng kí học Nhấn để được tư vấn Lớp Quản lý dự án LH: Ms.Thu An 0975.381.900 Kích để đăng kí qua mạng Tư vấn đào tạo qua YH Học lớp thanh quyết toán LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938 Kích để đăng kí học onl [..]
Nguồn: giaxaydung.vn

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

relief valve


van giảm áp, van xả
Nguồn: giaxaydung.vn

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

reservoir


Hồ chứa nước
Nguồn: giaxaydung.vn

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

4.10.4 free chlorine


Clo tự do (Clo có mặt dưới dạng axit hypoclorơ, ion hypoclorit hoặc khí clo hoà tan).
Nguồn: giaxaydung.vn
Ý nghĩa này không được chấp thuận

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

collector well


Giếng thu nước (cho nước ngầm)
Nguồn: giaxaydung.vn

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

distribution pipeline


tuyến ống phân phối (tuyến ống cấp II
Nguồn: giaxaydung.vn

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

elevated reservoir


Đài chứa nước
Nguồn: giaxaydung.vn

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

filter


Nguồn: giaxaydung.vn   NSFW / 18+

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ground reservoir


Bể chứa xây kiểu ngầm
Nguồn: giaxaydung.vn