giaxaydung.vn

Website:https://giaxaydung.vn/
Vote-up nhận được11
Vote-down nhận được7
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (158)

1

5   3

lake


Hồ
Nguồn: giaxaydung.vn

2

3   2

lh


Ms.Huyền Thanh 0985.099.938 Kích để đăng kí học online Kích để được tư vấn Lớp Kỹ sư định giá LH: Ms.Thanh Mai: 0904.302.975 Kích vào đây đăng kí học Nhấn để được tư vấn Lớp Quản lý dự án LH: Ms.Thu An 0975.381.900 Kích để đăng kí qua mạng Tư vấn đào tạo qua YH Họ [..]
Nguồn: giaxaydung.vn

3

1   0

relief valve


van giảm áp, van xả
Nguồn: giaxaydung.vn

4

1   1

reservoir


Hồ chứa nước
Nguồn: giaxaydung.vn

5

1   0

4.10.4 free chlorine


Clo tự do (Clo có mặt dưới dạng axit hypoclorơ, ion hypoclorit hoặc khí clo hoà tan).
Nguồn: giaxaydung.vn

6

0   0

collector well


Giếng thu nước (cho nước ngầm)
Nguồn: giaxaydung.vn

7

0   0

distribution pipeline


tuyến ống phân phối (tuyến ống cấp II
Nguồn: giaxaydung.vn

8

0   0

elevated reservoir


Đài chứa nước
Nguồn: giaxaydung.vn

9

0   0

filter


bể lọc
Nguồn: giaxaydung.vn

10

0   0

ground reservoir


Bể chứa xây kiểu ngầm
Nguồn: giaxaydung.vn