dochoiotovietphat.vn

Vote-up nhận được6
Vote-down nhận được5
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (34)

1

3   1

diy


Tự làm
Nguồn: dochoiotovietphat.vn

2

1   2

pi


PI
Nguồn: dochoiotovietphat.vn

3

1   0

diy


Do it Yourself. In reference to custom work needed
Nguồn: dochoiotovietphat.vn

4

1   2

pi


Proforma Invoice: An official price quote, formalizing the terms of sale (price, shipping, F.O.B location, shipping date, etc.)
Nguồn: dochoiotovietphat.vn

5

0   0

aftermarket


Aftermarket
Nguồn: dochoiotovietphat.vn

6

0   0

rh/lh


RH / LH
Nguồn: dochoiotovietphat.vn

7

0   0

rhd/lhd


Tay lái thuận / LHD
Nguồn: dochoiotovietphat.vn

8

0   0

ss


SS
Nguồn: dochoiotovietphat.vn

9

0   0

abs


ABS
Nguồn: dochoiotovietphat.vn

10

0   0

pu


PU
Nguồn: dochoiotovietphat.vn