Ý nghĩa của từ pu là gì:
pu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ pu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pu mình

1

0   0

pu


+ Là một cách nỏi thể hiện " cái đó có mùi thật kinh khủng"
+ Là viết tắt của Parent Unit (bố mẹ)
VD: I want to travel to Ho Chi Minh city but my PO will come here tomorrow ( tôi muốn đi HCM nhưng bố mẹ tôi lại đến vào ngày mưa)
vuvu - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

0   0

pu


PU
Nguồn: dochoiotovietphat.vn

3

0   0

pu


Polyurithane
Nguồn: dochoiotovietphat.vn

Thêm ý nghĩa của pu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hc ppp >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa