Ý nghĩa của từ thủ khoa là gì:
thủ khoa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ thủ khoa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thủ khoa mình

1

26   17

thủ khoa


Người đỗ đầu trong khoa thi hương dưới thời phong kiến.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thủ khoa". Những từ phát âm/đánh vần giống như "thủ khoa":  [..]
Nguồn: vdict.com

2

22   16

thủ khoa


(Từ cũ) người đỗ đầu khoa thi hương. người đỗ đầu kì thi có tính chất quốc gia.
Nguồn: tratu.soha.vn

3

15   12

thủ khoa


người đỗ đầu khoa trong thi hương, ai đỗ đầu kì thi thì có tính chất và
dưới thời phong kiến
tong - Ngày 31 tháng 3 năm 2014

4

14   12

thủ khoa


Người đỗ đầu trong khoa thi hương dưới thời phong kiến.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

14   13

thủ khoa


Người đỗ đầu trong khoa thi hương dưới thời phong kiến.
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

1   0

thủ khoa


người giỏi nhất và đỗ đầu các môn học
Hương - Ngày 12 tháng 12 năm 2017

7

1   1

thủ khoa


la ng do dau khi thi huong duoi thoi phong kien hoac co tinh chat quoc gia
khanh nguyen - Ngày 09 tháng 1 năm 2017

8

0   0

thủ khoa


Là người đỗ đầu kì thi mang tính chất quốc gia, một người cực kì giỏi.
Haruka Asima - Ngày 28 tháng 9 năm 2020


Thêm ý nghĩa của thủ khoa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< màn quần màn song khai >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa