Haruka Asima

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

thủ khoa


Là người đỗ đầu kì thi mang tính chất quốc gia, một người cực kì giỏi.
Haruka Asima - Ngày 28 tháng 9 năm 2020