tong

Vote-up nhận được16
Vote-down nhận được13
Điểm:4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

16 Thumbs up   13 Thumbs down

thủ khoa


người đỗ đầu khoa trong thi hương, ai đỗ đầu kì thi thì có tính chất và
dưới thời phong kiến
tong - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999