tong

Vote-up nhận được15
Vote-down nhận được12
Điểm:2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

15   12

thủ khoa


người đỗ đầu khoa trong thi hương, ai đỗ đầu kì thi thì có tính chất và
dưới thời phong kiến
tong - Ngày 31 tháng 3 năm 2014