Ý nghĩa của từ rung rinh là gì:
rung rinh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 27 ý nghĩa của từ rung rinh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rung rinh mình

1

212   55

rung rinh


chuyển động qua lại nhẹ nhàng
thuy cute - Ngày 13 tháng 9 năm 2014

2

296   150

rung rinh


rung động nhẹ và liên tiếp cánh hoa rung rinh trước gió "Seo Mẩy đi trước. (...) Cái váy hoa rung rinh, xập xoè theo bước đi [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

122   64

rung rinh


rung động nhẹ và liên tiếp
rung rinh - Ngày 10 tháng 9 năm 2015

4

91   56

rung rinh


rung động nhẹ và liên tiếp
rung rinh - Ngày 10 tháng 9 năm 2015

5

118   98

rung rinh


Lung lay nhè nhẹ. | : ''Ngọn cỏ '''rung rinh'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

73   55

rung rinh


rung động rung chuyển rung lay nhẹ và liên tiếp
Ẩn danh - Ngày 19 tháng 9 năm 2016

7

39   21

rung rinh


là 1 vật (nào đó) di chuyển nhẹ nhàng và liên tiếp
Bùi Lan Anh - Ngày 24 tháng 9 năm 2018

8

51   41

rung rinh


Lung lay nhẹ nhàng
Ẩn danh - Ngày 03 tháng 9 năm 2014

9

26   18

rung rinh


Một sự tác động làm cho một vật bị rung động nhẹ
Ẩn danh - Ngày 29 tháng 8 năm 2017

10

61   53

rung rinh


Rung dong nhe va lien tiep
Ẩn danh - Ngày 23 tháng 11 năm 2015

11

26   19

rung rinh


rung rinh la lung lay nhe nhang qua lai va lien tiep , dung dua nhu gio thoi chiec la rung rinh
le thi thuy linh - Ngày 14 tháng 12 năm 2016

12

19   12

rung rinh


Động từ diễn tả sự không cân bằng, sự rung chuyển như sắp ngã hay đổ xuống.
Ví dụ: Đừng chồng cao hơn nữa, gió khá mạnh, chồng gạch đang rung rinh sắp đổ xuống rồi.

Ngoài ra cũng có thể diễn tả sự lay chuyển nhẹ nhàng của cành hoa hoặc vật dụng nào đó có tính chất chuyển động lặp lại.
nga - Ngày 05 tháng 11 năm 2018

13

18   14

rung rinh


Một sự tác động làm cho một vật bị rung động nhẹ
Ẩn danh - Ngày 29 tháng 8 năm 2017

14

9   6

rung rinh


Rung rinh là rung nhẹ nhàng và liên tiếp
Ví dụ tán lá rung rinh trước gió
Thà - Ngày 08 tháng 10 năm 2019

15

21   20

rung rinh


rung rinh : chỉ sự vật đung đưa trước gió
yukino yukinoshita - Ngày 08 tháng 9 năm 2017

16

4   3

rung rinh


Rung rinh là một vật bị gió thổi làm tác động là rừng động nhẹ
Me - Ngày 28 tháng 9 năm 2020

17

4   3

rung rinh


Rung rinh là một vật rung động nhẹ nhàng do con người hoặc do gió
Người không tên - Ngày 28 tháng 9 năm 2020

18

5   4

rung rinh


Một giai điệu âm thanh liên tiếp và nhẹ nhàng

VÍ DỤ: ngọn cỏ rung rinh nhè nhẹ giữa gió và bầu trời xanh tham thẩm
2009 - Ngày 28 tháng 9 năm 2020

19

1   0

rung rinh


Rung rinh: là sự chuyển động nhẹ của một vật nào đó do gió hoặc một số hiện tượng tự nhiên gây ra và cũng có thể do con người làm.
VD: Gió thổi làm cành cây rung rinh.
DatAG - Ngày 17 tháng 11 năm 2020

20

4   3

rung rinh


Di chuyển qua lại một cách nhẹ nhàng, không làm phát ra tiếng động mạnh.❤
Uyên luyên thuyên - Ngày 05 tháng 10 năm 2020

21

0   0

rung rinh


Rung rinh: là sự chuyển động nhẹ của một vật nào đó do gió hoặc một số hiện tượng tự nhiên gây ra và cũng có thể do con người làm
DatAG - Ngày 17 tháng 11 năm 2020

22

33   34

rung rinh


Rung rinh la:rung dong nhe vi du rung rinh theo gio
Ẩn danh - Ngày 29 tháng 8 năm 2016

23

6   11

rung rinh


Một sự rung động của một sự vật nào đó, cảm giác nhẹ nhàng và liên tiếp.
Nhi - Ngày 17 tháng 10 năm 2019

24

43   49

rung rinh


Rung chuyen nhe nhang valien tiep
Ẩn danh - Ngày 08 tháng 12 năm 2015

25

30   38

rung rinh


rung động
đung đưa
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 7 năm 2014

26

69   78

rung rinh


Lung lay nhè nhẹ: Ngọn cỏ rung rinh.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "rung rinh". Những từ phát âm/đánh vần giống như "rung rinh": . rung rinh rủng rỉnh. Nh [..]
Nguồn: vdict.com

27

65   80

rung rinh


Lung lay nhè nhẹ: Ngọn cỏ rung rinh.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của rung rinh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< khuôn xếp khuông phù >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa