yukino yukinoshita

Vote-up nhận được21
Vote-down nhận được20
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

21   20

rung rinh


rung rinh : chỉ sự vật đung đưa trước gió
yukino yukinoshita - Ngày 08 tháng 9 năm 2017