Ý nghĩa của từ ntn là gì:
ntn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ ntn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ntn mình

1

110   42

ntn


ntn là viết tắt của từ: "như thế nào". Cụm từ như thế nào được sử dụng trong các câu hỏi.
Ví dụ:
Chăm sóc trẻ trong thời kỳ mọc răng như thế nào?
Gõ tiếng Việt trong Microsoft Word như thế nào?
kieuoanh292 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

55   29

ntn


1. Viết tắt của câu "như thế nào", dùng để viết ngắn gọn khi bạn đang email, chat chit trên Yahoo, facebook, hoặc nhắn tin.

vd: Mày ơi làm bài này ntn?

2. Viết tắt của "Not That Nice", không tốt đến thế đâu.
wisces - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

3

44   24

ntn


viết tắt của

1. như thế này

thể hiện một sự vật, hành động nào đó đang được nói đến có nét tương đồng với sự vật , hành động "này"

2. như thế nào?

là câu hỏi, thể hiện mong muốn được biết cách làm, cách mà ột sự việc, sự vật, hành động xảy ra

VD: nó chết ntn?
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

4

33   26

ntn


ntn là viết tắt của từ: "như thế nào". Cụm từ như thế nào được sử dụng trong các câu hỏi.
Ví dụ:
Chăm sóc trẻ trong thời kỳ mọc răng như thế nào?
Gõ tiếng Việt trong Microsoft Word như thế nào?
kieuoanh292 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

5

9   5

ntn


Đây là từ viết tắt không những trên mạng xã hội của giới trẻ Việt Nam mà còn trong sự ghi chép để nắm nhanh nội dung khi nghe. Có thể là "như thế nào", "như thế này".
Ví dụ: Bạn có biết ntn là một người văn minh và lịch sự không?
nga - Ngày 27 tháng 10 năm 2018

6

21   18

ntn


như thế nào
Hoa - Ngày 24 tháng 1 năm 2016

7

7   6

ntn


như thế nào
trong các câu hỏi có câu ở cuối có chữ ntn =như thế nào nhé!
duyên - Ngày 25 tháng 1 năm 2017

8

15   19

ntn


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
doan hai - Ngày 19 tháng 8 năm 2014   NSFW / 18+

9

22   27

ntn


- là từ viết tắt của các từ "như thế nào", "như thế này"
- thường được sử dụng bởi cộng đồng teen việt khi nhắn tin, bình luận và viết "status" trên các trang mạng xã hội như facebook, zing me, blog, ...
VD: (Status trên facebook của một bạn) Zời ơi sao số tôi khổ ntn???!!!
vananh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

10

15   38

ntn


viết tắt cảu cụm từ " No thanks needed" thường được sử dụng trong trả lời thư từ văn phòng, thường là ở cuối e-mail với nghĩa không có gì, không nhất thiết phải cám ơn
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ntn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anw jv >>