Ý nghĩa của từ ntn là gì:
ntn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ ntn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ntn mình

1

121 Thumbs up   46 Thumbs down

ntn


ntn là viết tắt của từ: "như thế nào". Cụm từ như thế nào được sử dụng trong các câu hỏi.
Ví dụ:
Chăm sóc trẻ trong thời kỳ mọc răng như thế nào?
Gõ tiếng Việt trong Microsoft Word như thế nào?
kieuoanh292 - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

2

56 Thumbs up   33 Thumbs down

ntn


1. Viết tắt của câu "như thế nào", dùng để viết ngắn gọn khi bạn đang email, chat chit trên Yahoo, facebook, hoặc nhắn tin.

vd: Mày ơi làm bài này ntn?

2. Viết tắt của "Not That Nice", không tốt đến thế đâu.
wisces - 00:00:00 UTC 25 tháng 7, 2013

3

44 Thumbs up   25 Thumbs down

ntn


viết tắt của

1. như thế này

thể hiện một sự vật, hành động nào đó đang được nói đến có nét tương đồng với sự vật , hành động "này"

2. như thế nào?

là câu hỏi, thể hiện mong muốn được biết cách làm, cách mà ột sự việc, sự vật, hành động xảy ra

VD: nó chết ntn?
hansnam - 00:00:00 UTC 28 tháng 7, 2013

4

33 Thumbs up   26 Thumbs down

ntn


ntn là viết tắt của từ: "như thế nào". Cụm từ như thế nào được sử dụng trong các câu hỏi.
Ví dụ:
Chăm sóc trẻ trong thời kỳ mọc răng như thế nào?
Gõ tiếng Việt trong Microsoft Word như thế nào?
kieuoanh292 - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

5

23 Thumbs up   19 Thumbs down

ntn


như thế nào
Hoa - 00:00:00 UTC 24 tháng 1, 2016

6

9 Thumbs up   6 Thumbs down

ntn


Đây là từ viết tắt không những trên mạng xã hội của giới trẻ Việt Nam mà còn trong sự ghi chép để nắm nhanh nội dung khi nghe. Có thể là "như thế nào", "như thế này".
Ví dụ: Bạn có biết ntn là một người văn minh và lịch sự không?
nga - 00:00:00 UTC 27 tháng 10, 2018

7

7 Thumbs up   6 Thumbs down

ntn


như thế nào
trong các câu hỏi có câu ở cuối có chữ ntn =như thế nào nhé!
duyên - 00:00:00 UTC 25 tháng 1, 2017

8

22 Thumbs up   27 Thumbs down

ntn


- là từ viết tắt của các từ "như thế nào", "như thế này"
- thường được sử dụng bởi cộng đồng teen việt khi nhắn tin, bình luận và viết "status" trên các trang mạng xã hội như facebook, zing me, blog, ...
VD: (Status trên facebook của một bạn) Zời ơi sao số tôi khổ ntn???!!!
vananh - 00:00:00 UTC 4 tháng 8, 2013

9

15 Thumbs up   20 Thumbs down

ntn


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
doan hai - 00:00:00 UTC 19 tháng 8, 2014   NSFW / 18+

10

15 Thumbs up   39 Thumbs down

ntn


viết tắt cảu cụm từ " No thanks needed" thường được sử dụng trong trả lời thư từ văn phòng, thường là ở cuối e-mail với nghĩa không có gì, không nhất thiết phải cám ơn
thanhthanh - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2013
<< anw jv >>