Ý nghĩa của từ mạch là gì:
mạch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ mạch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mạch mình

1

4   2

mạch


dt. 1. Đường ống dẫn máu trong cơ thể: mạch máu cắt đúng mạch, con gà chết ngay mạch quản bắt mạch chẩn mạch động mạch huyết mạch tĩnh mạch. 2. Đường chảy ngầm dưới đất: giếng mạch. 3. Đường vữa giữa hai lớp gạch khi xây: bắt mạch cho thẳng. 4. Đường lưỡi c [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

5   3

mạch


- đường ống dẫn máu ở người, động vật hay dẫn nhựa ở cây cối,
vd: động mạch chủ
- đường nước chảy ngầm dưới đất
vd: Hôm qua tao tìm được mạch nước ngầm ở sau nhà mày ạ
- trong điện học, là những mạch điện được nối với nhau có dòng điện chạy qua
vd: mạch điện xoay chiều
- sự không đứt đoạn, nối tiếp, chạy dài
ví du: mạch văn của nó đang tuôn trào
- hành động làm việc gì đó liên tục, không ngừng nghỉ
ví dụ: Hôm qua đội tao máu quá, đi một mạch 300km về Hà Nội
gracehuong - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

4   3

mạch


dt. 1. Đường ống dẫn máu trong cơ thể: mạch máu cắt đúng mạch, con gà chết ngay mạch quản bắt mạch chẩn mạch động mạch huyết mạch tĩnh mạch. 2. Đườn [..]
Nguồn: vdict.com

4

4   3

mạch


mạch là ống máu con người cắt trúng chết ngay lập tức
bongdem13 - Ngày 08 tháng 10 năm 2013

5

3   2

mạch


Trong địa chất học, mạch là một thể khoáng vật kết tinh dạng tấm được phân biệt rõ ràng với các đá xung quanh. Các mạch được thành tạo khi các hợp ph [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

3   2

mạch


là 8 đường hay còn gọi là bát mạch như tám đại dương để khí từ các kinh đổ vào. Đây là những nơi được chú ý đến nhiều nhất trong võ thuật, hầu h [..]
Nguồn: chutluulai.net

7

5   5

mạch


Đường ống dẫn máu trong cơ thể. | : '''''Mạch''' máu.'' | : ''Cắt đúng '''mạch''', con gà chết ngay.'' | : '''''Mạch''' quản.'' | : ''Bắt '''mạch'''.'' | : ''Chẩn '' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

8

3   5

mạch


lúa mạch (nói tắt). Danh từ đường ống dẫn máu ở động vật hay dẫn nhựa ở thực vật mạch máu mạch gỗ nhịp đập của động mạch do [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

9

2   5

mạch


Mạch còn gọi là bát mạch là tám đường lớn chứa chân khí trong con người. Các mạch cắt ngang các đường kinh để tăng cường sự liên kết và lưu thông khí [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

10

0   5

mạch


là 8 đường hay còn gọi là bát mạch như tám đại dương để khí từ các kinh đổ vào. Đây là những nơi được chú ý đến nhiều nhất trong võ thuật, hầu h [..]
Nguồn: vovinamthainguyen.vn


Thêm ý nghĩa của mạch
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< raboteur mảnh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa