Ý nghĩa của từ joker là gì:
joker nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ joker. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa joker mình

1

2   0

joker


1. Người hay đùa, người thích đùa
markarus - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

0   0

joker


quân phăng teo
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

0   0

joker


Phăng teo hay Joker là một lá bài đặc biệt có trong những bộ bài hiện đại. Một bộ bài thường có hai lá Joker, và hình vẽ trên những lá bài này khác nhau tù [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

0   0

joker


Là tên của một nhân vật truyện tranh hư cấu và được biết như là kẻ thù của siêu anh hùng Batman. Hắn ta cũng được xem là một gã hề vì điệu cười và cách tạo hình quái gở của hắn ta.
Ngoài ra, Joker cũng là tên của một một bộ bài Tây nổi tiếng hay còn gọi là "Phăng teo".
nga - Ngày 06 tháng 11 năm 2018

5

0   2

joker


Người thích thú đùa; người hay pha trò. | Anh chàng, cu cậu, gã, thằng cha. | Quân bài J. | Điều khoản mánh khoé (có thể hiểu nhiều cách, lồng vào một văn [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của joker
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jojoba jostle >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa