Ý nghĩa của từ johnny là gì:
johnny nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ johnny Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa johnny mình

1

1   1

johnny


Anh chàng, gã, thằng cha. | Anh chàng ăn diện vô công rỗi nghề.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của johnny
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< john joinder >>