Ý nghĩa của từ joe là gì:
joe nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ joe. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa joe mình

1

5   3

joe


Not for joe! tớ thì thôi!; thôi đừng cho tớ!; , (quân sự), (từ lóng)) người lính ((cũng) Joe Blow).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   3

joe


1. Thông dụng: (từ lóng): cà phê
2. Chuyên ngành
(Toán & tin) JOE (JAVA OBJECTS EVERYWHERE): Joe là phần mềm kết nối dùng để gắn các Java applet chạy trên nền client với các ứng dụng xí nghiệp chạy trên các server. Joe bao gồm một ORB (object request broker) kết nối các Java applet với các đối tượng CORBA từ xa đang chạy trên bất kỳ máy nào thông qua mạng Internet hay intranet. Joe ORB tự động được tải vào trình duyệt Web cùng với Java applet. Bấy giờ Joe sẽ tạo lập và điều hành các kết nối giữa các Java applet cục bộ và các đối tượng CORBA từ xa, qua giao thức tiêu chuẩn công nghiệp IIOP (Internet Inter-ORB Protocol).
ThuyNguyen - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

3

3   2

joe


Joe có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của joe
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jocular joey >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa