Ý nghĩa của từ jelly là gì:
jelly nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ jelly. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jelly mình

1

7   3

jelly


Thịt nấu đông; nước quả nấu đông, thạch.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

5   3

jelly


['dʒeli]|danh từ|động từ|Tất cảCách viết khác : jell [dʒel]danh từ thực phẩm trong trẻo (có hương vị trái cây) bằng chất lỏng đông lại với giêlatin, thư [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

1   0

jelly


Jelly /'dʒeli/ có nghĩa là: thạch, nước thịt đông, mứt làm từ nước trái cây, chất giống như thạch (danh từ)
Ví dụ 1: Can I have some more jelly, please? (Cho tôi xin thêm một ít thạch nữa được không?)
Ví dụ 2: She likes blackcurrant jelly. (Cô ấy thích mứt dâu tím)
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 8 năm 2019

4

4   4

jelly


(chất) keo
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

5

3   4

jelly


                                          món ăn ngọt xu xoa, thạch, đông sương
Nguồn: hoi.noi.vn

Thêm ý nghĩa của jelly
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jellify josh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa