Ý nghĩa của từ ghost là gì:
ghost nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ ghost. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ghost mình

1

7   6

ghost


ghost: con ma
ghost (trong Tin học) có nghĩa là sao lưu (backup) một hay nhiều phân vùng ổ cứng. thường dùng phần mềm Norton Ghost để thực hiện sao lưu. Sau khi ghost lại ổ cứng thì ổ cứng đó sẽ "trở về trạng thái cài đặt ban đầu"
kieuoanh292 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

6   6

ghost


Ma. | : ''to raise '''ghost''''' — làm cho ma hiện lên | : ''to lay '''ghost''''' — làm cho ma biến đi | Gầy như ma. | Bóng mờ, nét thoáng một chút. | : ''to put on a '''gh [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

5   5

ghost


1. Danh từ ghost: hồn ma, bóng mờ
Ví dụ: The building is haunted by the ghost of a monk
Tòa nhà này bị hồn ma của một nhà sư ám.
2. Động từ: Viết thuê cho nhà văn
Ví dụ: His memoirs were smoothly ghosted by a journalist
Hồi kí của ông ta được một nhà báo viết thuê.
thanhthu - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

4

0   0

ghost


Ghost /goust/ có nghĩa là: ma, linh hồn đã chết hiện lên thành người sống, hình ảnh mờ mờ chồng lên (danh từ); hiện ra, ám ảnh, lảng vảng như bóng ma (động từ)
Ví dụ: I don't believe in ghosts. (Tôi không tin có ma)
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 8 năm 2019

5

4   5

ghost


- Nghĩa là ma, hồn ma, ác quỷ, ác ma
- Một người gây gò, xanh xao
- Giết một ai đó
- Chỉ một người lạnh lùng, không cảm xúc
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

6

5   6

ghost


- Nghĩa là ma, hồn ma, ác quỷ, ác ma
- Một người gây gò, xanh xao
- Giết một ai đó
- Chỉ một người lạnh lùng, không cảm xúc
- Hồn của người và động vật chưa lên thiên đường
vuvu - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

7

3   5

ghost


hồn ma

-do you believe in ghost?
(mày tin là có ma không?)
-no but i believe in spirits..
(không nhưng tao tin là có linh hồn.)
-whats the difference?
(khác đếch gì nhau chứ?)
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

8

3   5

ghost


Ghost (Hồn ma) là bộ phim có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Patrick Swayze, Demi Moore, Tony Goldwyn và Whoopi Goldberg, của tác giả Bruce Joel Rubin và đạo diễn bởi J [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của ghost
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< germ ghostly >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa