Ý nghĩa của từ fyi là gì:
fyi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ fyi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fyi mình

1

8   0

fyi


là viết tắt của cụm từ tiếng Anh " For your information" nghĩa là " xin cho bạn biết"
Là một cụm từ thường được sử dụng trong thư điện tử email hay các thông điệp được gửi đến người đọc với ý nghĩa là " xin cho bạn biết thông tin" ( chỉ cho bạn) - chỉ là thông tin và người nhận không cần phải nhận nó
gracehuong - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

2

3   1

fyi


viết tắt của cụm "for your information"

có thể hiểu là "nói cho mà biết". nhằm cung cấp thêm thông tin cho người đang nói chuyện cùng

ví dụ:
fiy, I am a Vietnamese

fiy (nói cho mà biết), tôi là người Việt Nam đấy
hansnam - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

3

3   1

fyi


+ fyi là từ viết tắt của for your information, có nghĩa là xin cho bạn biết hoặc cho điều bạn muốn hỏi, dùng trong thư điện tử
+ là từ viết tắt của fuck your idiot, có nghĩa là thằng ngố
vuvu - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

4

0   1

fyi


1. Slang: for your information/interest: cụm viết tắt thường được dùng trong email, tin nhắn điện thoại,...để thể hiện nội dung được gửi là nhằm cung cấp thông tin cho người nhận.
markarus - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

5

1   2

fyi


viết tắt cho "for your information" tức là "cho thông tin của bạn", thông tin mà tôi nghĩ là bạn cần

-i dont think she would suit you...
(tao không nghĩ con bé đấy hợp với mày đâu)
-fyi i havent had a girlfriend for three years
(mày cần phải biết là tao chưa có bạn gái 3 năm rồi)
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

6

0   2

fyi


Kỹ thuật - toán & tin FYI
Nguồn: dict.vietfun.com

Thêm ý nghĩa của fyi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fap quất ngựa truy phong >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa