Ý nghĩa của từ quất ngựa truy phong là gì:
quất ngựa truy phong nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ quất ngựa truy phong. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quất ngựa truy phong mình

1

14   8

quất ngựa truy phong


Câu "quất ngựa truy phong" hiểu nôm na là quất ngựa đuổi theo gió
ý muốn nói bỏ chạy thật nhanh, chạy như gió, chạy mất tiêu, v.v.
Câu nay thường được dùng khi một người đã gây ra một việc gì đó rồi bỏ chạy mất hút, không chịu trách nhiềm với những gì mình đã làm.

Ví dụ: Anh N làm cho con bé đó mang bầu rồi quất ngựa truy phong.
gracehuong - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

2

12   7

quất ngựa truy phong


Co nghia la quất xong rồi.....dzông.... :)
Ẩn danh - Ngày 14 tháng 9 năm 2014

3

12   10

quất ngựa truy phong


Quất ngựa = lấy roi vụt, thúc ngựa chạy nhanh
truy phong = đuổi theo gió

nghĩa đen chỉ hành động thúc ngựa chạy thật nhanh, chạy nhanh như gió

nghĩa bóng chỉ việc một người bỏ chạy thật nhanh, thật xa, nhằm trốn tránh cái gì đó

VD: hắn ta sợ bị phát hiện, nên đã quất ngựa truy phong
hansnam - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

4

0   0

quất ngựa truy phong


Mình lại hiểu theo nghĩa khác : Đó là đẩy nhanh tiến độ . Có đúng không ?
Tứ Bảnh - Ngày 17 tháng 2 năm 2020


Thêm ý nghĩa của quất ngựa truy phong
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fyi rau má đậu xanh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa