Ý nghĩa của từ come on là gì:
come on nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ come on. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa come on mình

1

67   32

come on


cố lên
come on - Ngày 23 tháng 4 năm 2014

2

63   42

come on


- đi tiếp, đi tới
- tiến lên, tới gần
vd: the enemy were coming on
( quân địch đang tới gần)
- nổi lên thình lình( gió, bão), phát hiện ra thình lình( bệnh), tiến bộ, tiếp tục phát triển, mau lớn ( cây, đứa bé...)
- được đem ra thảo luận ( vấn đề, dự luật....)
- được trình diễn trên sân khấu
- ra sân khấu ( diễn viên)
- ra tòa
vd : Come on!
( Đi nào, đi đi! Cứ thử đi, ta thách đấy! )
gracehuong - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

37   19

come on


thôi nào
Huy - Ngày 22 tháng 10 năm 2015

4

48   36

come on


1. LÀm ơn đi mà! trong tiếng việt có ý nghĩa giống như làm ơn, vui lòng, dùng ở đầu câu nhằm thuyết phục, nhờ vả,sai khiến người khác làm việc gì đó cho mình.
2. Nhanh lên đi nào . Trong tiếng Anh come on cũng có nghĩa giục giã, hối thúc ai đó làm một việc gì đó nhanh hơn một chút
Thuy Anh Ott - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

5

5   0

come on


"come on" là cụm động từ trong tiếng Anh, nghĩa là "nào, thôi nào, bỏ qua đi mà" hoặc "nhanh lên"/ "lại đây nào".
Ví dụ:
- Thôi nào, tôi có cố tình làm thế đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
- N ơi, đừng ngồi đó một mình, lại đây với tớ nè, nhanh lên.
nga - Ngày 03 tháng 10 năm 2018

6

23   24

come on


den day
lai day
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 3 năm 2015

7

19   28

come on


den day
lai day
Ẩn danh - Ngày 07 tháng 3 năm 2015

Thêm ý nghĩa của come on
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bmi cpi tăng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa