Ý nghĩa của từ clgt là gì:
clgt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 76 ý nghĩa của từ clgt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa clgt mình

1

198   33

clgt


cả làng giải tán ^^!
Ẩn danh - Ngày 30 tháng 9 năm 2013

2

175   61

clgt


viết tắt của cái l*ồn gì thế (rất bậy) hoặc cái lề gì thốn (một cách nói lái của cụm từ trước)

cụm từ thường để hỏi về một sự việc nào đó, đồng thời thể hiện một thái độ cực kì bất ngờ, đôi khi có cả giận dữ

VD:
-tao vừa cho nó cái xe máy rồi
-clgt?? mày bị điên à??
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

96   20

clgt


cần lời giải thích
Ẩn danh - Ngày 19 tháng 10 năm 2013

4

98   36

clgt


1.Con lợn gặm tỏi
2.Cô làm giám thị
3.Cần lập giả thiết
Yao Ming hkh - Ngày 05 tháng 10 năm 2013

5

69   18

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

6

87   40

clgt


Đây là từ viết tắt của từ "cái l** gì thế", là câu hỏi tương đương nghĩa với câu "Cái quái gì thế?", nhưng clgt mang hàm ý bậy bạ và thô tục hơn!

VD: Khi xem một bức ảnh lố lăng, kệch cỡm, chúng ta nói "Clgt"?
lucyta - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

7

55   11

clgt


chết là giải thoát
Cậu làm gì tớ
Củ lạc giòn tan
Cần lời giải thích
Cái luật giao thông
Cái lề gì thốn
Chân long giáng trần
Nghĩa - Ngày 31 tháng 1 năm 2014

8

55   16

clgt


chỉ là giả thuyết
Ẩn danh - Ngày 14 tháng 10 năm 2013

9

69   30

clgt


cu lớn ghê ta
Ẩn danh - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

10

52   23

clgt


Cạo Lông Gà Tây
Ẩn danh - Ngày 02 tháng 11 năm 2013

11

42   20

clgt


có làn gió thổi
Văn - Ngày 10 tháng 11 năm 2013

12

34   17

clgt


Chim lượn gần trời
Ẩn danh - Ngày 16 tháng 12 năm 2013

13

35   22

clgt


Cậu làm gì thế (viết tắt)
Nguồn: tudienlong.com

14

31   20

clgt


cần lời giải thích
s - Ngày 21 tháng 10 năm 2013

15

22   12

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

16

27   19

clgt


chân long giáng thế
LX - Ngày 26 tháng 12 năm 2013

17

32   26

clgt


1. Cái lồn gì thế: một câu hỏi thế hiện cảm xúc cao độ của người hỏi khi gặp chuyện gây ngạc nhiên, phẫn nộ,...
2. Cô làm gì thế, cậu làm gì thế, cãi lộn gì thế, còn lắm gian truân,...: các dạng biến thể để tăng tính hài hước cho câu hỏi
markarus - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

18

8   3

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 12 năm 2013   NSFW / 18+

19

4   2

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
T.Phong - Ngày 28 tháng 12 năm 2013   NSFW / 18+

20

1   0

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 27 tháng 8 năm 2014   NSFW / 18+

21

1   0

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 31 tháng 7 năm 2015   NSFW / 18+

22

1   0

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hồng nhật - Ngày 06 tháng 9 năm 2015   NSFW / 18+

23

2   2

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 2 năm 2014   NSFW / 18+

24

1   1

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
man - Ngày 21 tháng 4 năm 2014   NSFW / 18+

25

0   0

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Huy Trần - Ngày 11 tháng 5 năm 2014   NSFW / 18+

26

0   0

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 15 tháng 5 năm 2014   NSFW / 18+

27

0   0

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 14 tháng 6 năm 2014   NSFW / 18+

28

0   0

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nga - Ngày 19 tháng 10 năm 2018   NSFW / 18+

29

0   0

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 20 tháng 3 năm 2016   NSFW / 18+

30

3   3

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
TranKimLam - Ngày 29 tháng 10 năm 2014   NSFW / 18+

31

0   0

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Abccdefl - Ngày 14 tháng 12 năm 2014   NSFW / 18+

32

0   0

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
†NatSu† - Ngày 03 tháng 6 năm 2015   NSFW / 18+

33

3   5

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
đía - Ngày 13 tháng 11 năm 2013   NSFW / 18+

34

1   3

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Thư - Ngày 15 tháng 4 năm 2014   NSFW / 18+

35

0   3

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
dia - Ngày 13 tháng 11 năm 2013   NSFW / 18+

36

1   4

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 1 năm 2014   NSFW / 18+

37

2   6

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Võ Hoàng Anh - Ngày 13 tháng 11 năm 2013   NSFW / 18+

38

1   5

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
đía - Ngày 13 tháng 11 năm 2013   NSFW / 18+

39

0   4

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 20 tháng 11 năm 2013   NSFW / 18+

40

10   14

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

41

7   11

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

42

4   8

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

43

4   8

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

44

7   11

clgt


chân long giáng thế
LX - Ngày 26 tháng 12 năm 2013

45

0   4

clgt


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
lol - Ngày 27 tháng 12 năm 2013   NSFW / 18+

46

9   14

clgt


Chọn lọc giới tính
Con lợn gợi tình
Phương - Ngày 31 tháng 10 năm 2013

47

7   12

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

48

5   10

clgt


Cọng lông gì thế
sôciu duy - Ngày 04 tháng 1 năm 2014

49

6   12

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

50

2   8

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

51

4   10

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

52

2   8

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

53

5   12

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

54

1   8

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

55

2   9

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

56

3   10

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

57

1   8

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

58

1   8

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

59

9   17

clgt


chi lam giam thi
namblack - Ngày 21 tháng 11 năm 2013

60

3   11

clgt


Chân long giáng thế
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 12 năm 2013

61

4   12

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

62

2   10

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

63

1   9

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

64

1   9

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

65

3   11

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

66

13   22

clgt


củ lạc giòn tan , cần lời giaỈ THÍCH
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 8 năm 2013

67

12   21

clgt


củ lạc giòn tan , cần lời giaỈ THÍCH
linh_hen_2002 - Ngày 22 tháng 8 năm 2013

68

7   16

clgt


cậu làm j thế
Ẩn danh - Ngày 24 tháng 8 năm 2013

69

2   11

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

70

6   16

clgt


Can loi giai Toan,
Chu lam gi the
Chi lam gi the
Njr - Ngày 03 tháng 11 năm 2013

71

1   11

clgt


cậu làm gì thế
trang chíp99 - Ngày 18 tháng 12 năm 2013

72

4   15

clgt


chu lam giao thong
ngo - Ngày 23 tháng 11 năm 2013

73

3   15

clgt


con lam gi the
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 11 năm 2013

74

4   16

clgt


con lợn ghen tức
minhkhoi - Ngày 06 tháng 11 năm 2013

75

3   17

clgt


chân long giáng thế
lê mạnh - Ngày 09 tháng 12 năm 2013

76

7   22

clgt


Clgt : cái lồn gì thế!!!
Từ này dùng để chỉ sự bất ngờ(90% nói tục)
Người nói khi duk hỏi thì thường nói xạo clgt nghĩa là:cậu làm gì thế?cả làng giải tán!!!Cô làm giám thị!
oOoDoraemonoOo - Ngày 05 tháng 9 năm 2014

Thêm ý nghĩa của clgt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cáp cxv don't you dare >>