Njr

Vote-up nhận được6
Vote-down nhận được16
Điểm:-9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

6   16

clgt


Can loi giai Toan,
Chu lam gi the
Chi lam gi the
Njr - Ngày 03 tháng 11 năm 2013