Ý nghĩa của từ bl là gì:
bl nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ bl. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bl mình

1

7   3

bl


Boy Love, là truyện Boy vs Boy, hay còn gọi là đam mỹ (tình yêu của bạn :X)
Nguồn: beckynatalina.wordpress.com

2

4   4

bl


boy love
Nguồn: beckynatalina.wordpress.com

3

3   4

bl


Như LitB.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

4   5

bl


Boy love (tiếng Nhật là boisu rabu), chỉ chung cả shounen-ai và yaoi.
Nguồn: tvmcomics.com.vn

5

3   4

bl


Boy Love, thể loại Nam x Nam
Nguồn: beedance07.com

6

3   5

bl

Nguồn: vnmilitaryhistory.net

7

3   6

bl


là viết tắt của: “Boy’s Lov- được hiểu là “Đồng tính luyến ái nam phát sinh sau khi trải qua huyễn tưởng”. Điều này không có thật trong hiện tại, chỉ là do hoang tưởng sinh ra
gracehuong - Ngày 20 tháng 8 năm 2013

8

3   6

bl


1. viết tắt của "buddy list" , tiếng lóng dùng trong tán gẫu mạng có nghĩa danh sách bạn bè được lưu trữ trong chương trình tin nhắn tức thời.
2. viết tắt của "belly laughing" tiếng lóng trong tán gẫu mạng dùng để chỉ những người hiếm khi cười.
thanhthanh - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của bl
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rencounter remains >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa