Ý nghĩa của từ bg là gì:
bg nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ bg. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bg mình

1

4   0

bg


1. viết tắt của "bad game" . Đây là tiếng lóng trong tán gẫu có nghĩa một trò chơi xấu, không công bằng, không đáng để chơi.
2. viết tắt của " big grin", một cách để diễn đạt biểu tượng mặt cườI:-D trong tán gẫu mạng.
thanhthanh - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

4   2

bg


1. Viết tắt của "Battleground" trong trò chơi War Of Warcraft.

2. Viết tắt của "bad game", chơi tệ quá, dùng để chê bai ai đó sau một ván game mà họ chơi không tốt
wisces - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

3

0   1

bg


: nhận định sau trận đấu là 1 trận đấu tồi, đối lập với GG
Nguồn: diendan.garena.vn

Thêm ý nghĩa của bg
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< to be or not to be hk >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa