Ý nghĩa của từ to be or not to be là gì:
to be or not to be nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ to be or not to be. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa to be or not to be mình

1

7   4

to be or not to be


"Tồn tại hay không tồn tại." hoặc là "Sống hay chết"

Câu đầy đủ là: "To be or not to be, that is a question" (tạm dịch: tồn tại hay không tồn tại, đó là một câu hỏi). Đây là một lời thoại của của hoàng tử Đan Mạch - Hamlet nhân vật trong vở kịch nổi tiếng Hamlet của Đại thi hào người Anh William Shakespear, đã trở thành một câu danh ngôn bất hủ. Nó thể hiện sự lưỡng lữ của nhân vật trong câu chuyện, hay con người nói chung về sự sống và cái chết trong tình thế nguy cấp.
vananh - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

5   5

to be or not to be


Câu hoàn chỉnh là "To be or not to be, that is the question"- tồn tại hay không tồn tại, đó là một câu hỏi. Đây là câu nói được trích từ trong vở kịch nổi tiếng Hamlet của William Shakespeare, miêu tả sự tuyệt vọng, muốn tự tử.
wisces - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

3

6   7

to be or not to be


Cụm từ này có nghĩa " tồn tại hay không tồn tại". Đây là câu hỏi đặt ra để nhắc nhở mọi người sống trên đời càn cố gắng làm được những điều tốt đẹp, đóng góp cho cuộc sống để được mọ người biết đến, tranh cuộc sống tầm gửi, dựa dẫm vào người khác, " có cũng như không"
Caominhhv - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

4

3   6

to be or not to be


nghĩa là tồn tại hay không tồn tại, một câu nói trích trong vở kịch Macbeth của đại thi hào Shakespeare

đầy đủ của câu nói là: "to be or not to be, that is a question" - tồn tại hay không tồn tại, đó là môt câu hỏi. macbeth nói câu này khi anh đang suy nghĩ có nên tự tử hay không
hansnam - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của to be or not to be
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nr bg >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa