Ý nghĩa của từ nr là gì:
nr nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nr. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nr mình

1

6 Thumbs up   2 Thumbs down

nr


Nr: là từ viết tắt của từ nhà riêng. Ví dụ ĐT Nr: là điện thoại nhà riêng.
Ngoài ra nr còn có thể hiểu là number: nghĩa là số đếm
Nrconf là tên miền quốc gia cao câos của nauru
Caominhhv - 00:00:00 UTC 25 tháng 7, 2013

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

nr


nhà riêng biệt
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 16 tháng 10, 2013

3

3 Thumbs up   4 Thumbs down

nr


1. Nhà riêng
2. Number: số
3. No response: không có trả lời, hồi âm
4. Not really: chưa chắc
markarus - 00:00:00 UTC 30 tháng 7, 2013

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

nr


Giảm nhiễu khi xem camera vào ban đêm, NR có thể làm cho ít điểm tuyết trên màn hình, để làm cho hình ảnh rõ nét hơn. 
Nguồn: cameramienbac.com.vn

<< ok to be or not to be >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa