Ý nghĩa của từ abnormal là gì:
abnormal nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ abnormal. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abnormal mình

1

0   0

abnormal


Không bình thường, khác thường; dị thường.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

abnormal


khác thường, dị thường, bất thường 
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

3

0   0

abnormal


                                 không bình thường; khác thường; dị thường
Nguồn: hoi.noi.vn

4

0   0

abnormal


© Copyright by Y học NET.2008 | Email: webmaster@yhoc-net.com |  Vui lòng ghi rõ nguồn www.yhoc-net.com khi phát hành lại thông tin từ website n&agr [..]
Nguồn: tudienykhoa.net

Thêm ý nghĩa của abnormal
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ablaut abnormality >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa