Ý nghĩa của từ abdomen là gì:
abdomen nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ abdomen. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa abdomen mình

1

0   0

abdomen


Bụng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

abdomen


                                 bụng
Nguồn: hoi.noi.vn

3

0   0

abdomen


Bụng.
Nguồn: tudienykhoa.net

4

0   1

abdomen


cs. bụng; phần đốt bụng
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của abdomen
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ABC abduct >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa