Ý nghĩa của từ giáo sư là gì:
giáo sư nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ giáo sư. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa giáo sư mình

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

giáo sư


Giáo sư Việt Nam hoặc đơn giản là Giáo sư là tên gọi một học hàm, hoặc chức danh hoặc chức vụ khoa học dành cho các cán bộ giảng dạy cao cấp ở các bộ môn thuộc trường đại học hoặc viện nghiên cứu, đượ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

giáo sư


Tên gọi học hàm chủ yếu dành cho các giảng viên cao cấp ở trường đại học được Nhà nước phong tặng. | Một chức vụ giảng dạy, thường do các trường đại học tự chọn lựa và quyết định. [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

giáo sư


Cán bộ giảng dạy cao cấp ở trường đại học.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "giáo sư". Những từ phát âm/đánh vần giống như "giáo sư": . giáo sĩ giáo sợi giáo sư [..]
Nguồn: vdict.com

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

giáo sư


Cán bộ giảng dạy cao cấp ở trường đại học.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

giáo sư


học hàm cao nhất phong cho cán bộ có trình độ cao trong giảng dạy, nghiên cứu và phát triển khoa học giáo sư sử học được phong học hàm gi& [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

giáo sư


garu (nam)
Nguồn: phathoc.net

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

giáo sư


Ở Việt Nam hiện nay, Giáo sư là tên gọi một chức danh dành cho các cán bộ giảng dạy cao cấp ở các bộ môn thuộc trường đại học hoặc viện nghiên cứu, được nhà nước phong tặng vì đáp ứng đủ các tiêu chí [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

giáo sư


Giáo sư là một chức phẩm cao cấp trong tổ chức Hội Thánh Cao Đài. Theo tổ chức giáo hội Cao Đài, đây là một chức phẩm thuộc Cửu Trùng Đài, được xem là đối phẩm ngang với phẩm vị Nhơn Thánh của Cửu Phẩ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< hình tượng 爸爸 >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa