Ý nghĩa của từ hình tượng là gì:
hình tượng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ hình tượng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hình tượng mình

1

66 Thumbs up   27 Thumbs down

hình tượng


Sự phản ánh hiện thực một cách khái quát bằng nghệ thuật dưới hình thức những hiện tượng cụ thể, sinh động, điển hình, nhận thức trực tiếp bằng cảm tính. | : '''''Hình tượng''' nghệ thuật.'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

37 Thumbs up   14 Thumbs down

hình tượng


Hình tượng là hình ảnh một con người qua một tác phẩm văn học, một câu truyện
Oanh - 00:00:00 UTC 23 tháng 8, 2016

3

12 Thumbs up   4 Thumbs down

hình tượng


Hình tượng là nhân vật nào đó mà bản thân khâm phục, yêu mến và coi là thần tượng của mình.
Soyoung - 00:00:00 UTC 30 tháng 10, 2019

4

28 Thumbs up   24 Thumbs down

hình tượng


Sự phản ánh hiện thực một cách khái quát bằng nghệ thuật dưới hình thức những hiện tượng cụ thể, sinh động, điển hình, nhận thức trực tiếp bằng cảm tính. | : '''''Hình tượng''' nghệ thuật.'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

23 Thumbs up   19 Thumbs down

hình tượng


sự phản ánh hiện thực một cách khái quát bằng nghệ thuật dưới hình thức những hiện tượng cụ thể, sinh động, điển hình, nhận thức trực tiếp bằng cảm tín [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

hình tượng


Hình tượng là hình ảnh bản thân hiện lên trong mắt người khác ra sao và người khác ở trong tiềm thức mình là người như thế nào
Natra - 00:00:00 UTC 19 tháng 1, 2022

<< blog giáo sư >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa