Ý nghĩa của từ hình tượng là gì:
hình tượng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ hình tượng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hình tượng mình

1

66   27

hình tượng


Sự phản ánh hiện thực một cách khái quát bằng nghệ thuật dưới hình thức những hiện tượng cụ thể, sinh động, điển hình, nhận thức trực tiếp bằng cảm tính. | : '''''Hình tượng''' nghệ thuật.'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

37   14

hình tượng


Hình tượng là hình ảnh một con người qua một tác phẩm văn học, một câu truyện
Oanh - Ngày 23 tháng 8 năm 2016

3

12   4

hình tượng


Hình tượng là nhân vật nào đó mà bản thân khâm phục, yêu mến và coi là thần tượng của mình.
Soyoung - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

4

28   24

hình tượng


Sự phản ánh hiện thực một cách khái quát bằng nghệ thuật dưới hình thức những hiện tượng cụ thể, sinh động, điển hình, nhận thức trực tiếp bằng cảm tính. | : '''''Hình tượng''' nghệ thuật.'' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

23   19

hình tượng


sự phản ánh hiện thực một cách khái quát bằng nghệ thuật dưới hình thức những hiện tượng cụ thể, sinh động, điển hình, nhận thức trực tiếp bằng cảm tín [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

1   2

hình tượng


Hình tượng là hình ảnh bản thân hiện lên trong mắt người khác ra sao và người khác ở trong tiềm thức mình là người như thế nào
Natra - Ngày 19 tháng 1 năm 2022

Thêm ý nghĩa của hình tượng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< blog giáo sư >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa