Soyoung

Vote-up nhận được12
Vote-down nhận được4
Điểm:9 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

12 Thumbs up   4 Thumbs down

hình tượng


Hình tượng là nhân vật nào đó mà bản thân khâm phục, yêu mến và coi là thần tượng của mình.
Soyoung - 00:00:00 UTC 30 tháng 11, 1999