Ý nghĩa của từ blog là gì:
blog nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ blog. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa blog mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

blog


Nhật ký trên Internet.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

blog


Là một trang web cá nhân hoặc một địa chỉ trên internet để người dùng có thể ghi lại, chia sẻ ý kiến, quan điểm, sự kiện hoawjcc liên kết đến những địa chỉ khác.
thanhthu - 00:00:00 UTC 26 tháng 7, 2013

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

blog


(Khẩu ngữ) weblog (nói tắt).
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

blog


Blog, gọi tắt của weblog (tiếng Anh, "nhật ký web"), là một dạng nhật ký trực tuyến, bùng nổ từ cuối thập niên 1990. Các blogger (người viết blog), có thể là cá nhân hoặc nhóm, đưa thông tin [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

blog


Blog là gì? Blog là một có nguồn gốc từ cặp từ “Web Log” hay “Weblog” dùng để chỉ một tập san cá nhân trực tuyến, một quyển nhật ký dựa trên nền web… Blog thường được duy trì bởi một cá nhân hoặc nhóm người. Blog cá nhân hoặc blog của doanh nghiệp thông thường sẽ bao gồm các mục bài viết thường xuyên về những bình luận, mô tả các sự kiện, hoặc nhữn [..]
Nguồn: jbi.nguyenvu.me

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

blog


Blog, gọi tắt của weblog, là một dạng nhật ký trực tuyến, bùng nổ từ cuối thập niên 1990. Các blogger (người viết blog), có thể là cá nhân hoặc nhóm, đưa thông tin lên mạng với mọi chủ đề, thông thườn [..]
Nguồn: vivicorp.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

blog


 – Trang web này là một blog! Như một tạp chí trực tuyến, nơi mọi người có thể chia sẻ ý kiến và thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau.
Nguồn: vi.vkool.com

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

blog


Blog là từ tiếng anh để chỉ website. Ý nghĩa của nó cũng thật rộng lớn và hàm xúc .Blog là từ tiếng anh và nó được viết tắt bằng 4 ký tự đầu trong mỗi từ,B.L.O.G là viết tắt của Become Lovely Or Generous ( h ãy trở nên đáng yêu hoặc rộng lượng hơn),dù blog được coi như 1 website cá nhân nhưng không phải mình muốn viết gì trên đó cũng được, blog là 1 thế giới ảo nhưng nó lại thể hiện được con người bạn,nó cho thấy bạn là con người như thế nào? 1 con người mang phẩm chất tốt thì mọi phẩm chất tốt ấy đều thể hiện qua mỗi câu chữ,mỗi đặc điểm trong blog người đó,và khi người khác xem nó thì người khác cũng sẽ đánh giá được bạn là con người thế nào. Blog không chỉ là nơi để ta phơi bày cảm xúc,chia sẻ kinh nghiệm,tâm trạng và nhiều thứ khác nữa với mọi người mà blog cũng là nơi đánh giá tâm hồn dù chỉ là thế giới ảo.
ĐĐ - 00:00:00 UTC 2 tháng 11, 2014

<< nhín hình tượng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa