Ý nghĩa của từ yêu sách là gì:
yêu sách nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ yêu sách. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa yêu sách mình

1

13   9

yêu sách


đòi hỏi một cách gắt gao, không nhân nhượng, vì tự cho là mình có quyền thợ thuyền yêu sách đòi chủ tăng [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

11   8

yêu sách


Điều yêu sách. | : ''Đáp ứng mọi '''yêu sách''' của công nhân.'' | : ''Bác bỏ các '''yêu sách''' vô lí.'' | Đòi hỏi, bắt buộc phải đáp ứng điều gì, vì ngh [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

10   10

yêu sách


I. đgt. Đòi hỏi, bắt buộc phải đáp ứng điều gì, vì nghĩ là mình có quyền được hưởng: yêu sách chủ phải tăng lương, giảm giờ làm. II. dt. Điều yêu sách: đáp ứng mọi yêu sách của công nhân bác bỏ các yêu sách vô lí.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

yêu sách


Yêu sách là trân trọg , gìn giữ và biết cách sử dụng cẩn thận , dùg nó cho nhữg việc bổ ích. Yêu sách là yêu luôn từg vẻ đẹp trog từg trag sách, yêu nhữg gì sách đã mag tới cho nhân loại.
Kim Nga - Ngày 22 tháng 6 năm 2020

5

0   0

yêu sách


Yêu sách là trân trọg , yêu quý , gìn giữ và biết cách sử dụng cẩn thận, dùg nó cho nhữg việc bổ ích . Yêu sách là yêu luôn từg vẻ đẹp trog từg trag sách, yêu nhữg gì sách đã mag tới cho nhân loại :))
Kim Nga - Ngày 22 tháng 6 năm 2020

6

9   10

yêu sách


yêu là yêu cầu chứ không phải yêu đương, sách là sách vỡ chứ không phải sách động, cho nên yêu sách có nghĩa là yêu cầu có sách vỡ, hay là yêu cầu có tính toán. Có thể hiểu lầm là yêu thích sách vỡ, nhưng người thích đọc sách thì được gọi là mọt sách, tiếng anh là book-worm, nhưng bây giờ ai cũng thích đọc thông tin hay tìm xem các giải trí hay giao lưu qua mạng nhện toàn cầu, vậy thì tất cả mọi người đều mang tên internet-worm ? ;)
Ẩn danh - Ngày 19 tháng 1 năm 2016

7

8   11

yêu sách


I. đgt. Đòi hỏi, bắt buộc phải đáp ứng điều gì, vì nghĩ là mình có quyền được hưởng: yêu sách chủ phải tăng lương, giảm giờ làm. II. dt. Điều yêu sá [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của yêu sách
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yêu dấu yếm >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa