Kim Nga

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

yêu sách


Yêu sách là trân trọg , gìn giữ và biết cách sử dụng cẩn thận , dùg nó cho nhữg việc bổ ích. Yêu sách là yêu luôn từg vẻ đẹp trog từg trag sách, yêu nhữg gì sách đã mag tới cho nhân loại.
Kim Nga - Ngày 22 tháng 6 năm 2020