Ý nghĩa của từ x-ray là gì:
x-ray nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ x-ray. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa x-ray mình

1

0   0

x-ray


Là từ viết tắt của cụm X-radtions, nghĩa là tia bức xạ X. Từ này thường thấy trong y học. Công nghệ này giúp con người có thể thấy tình trạng xương bên trong cơ thể. Nhờ vậy mà bác sĩ có thể chuẩn đoán để chữa trị thay vì mổ ra để xem.
la gi - Ngày 03 tháng 10 năm 2019

2

0   1

x-ray


Tia X, tia Rơngen. | (thuộc) tia X. | : '''''x-ray''' treatment'' — phép điều trị bằng tia X | Chụp (ảnh bằng) tia X.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   1

x-ray


X quang
Nguồn: speakenglish.co.uk


Thêm ý nghĩa của x-ray
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< addend x-rated >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa