Ý nghĩa của từ xô viết là gì:
xô viết nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ xô viết. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xô viết mình

1

12   10

xô viết


xô-viết dt (Pháp: soviet) Hình thức chính quyền của chuyên chính vô sản: Hồi đó, ở nước ta có thành lập xô-viết Nghệ-tĩnh.tt Thuộc về Liên-xô: Khoa học xô- [..]
Nguồn: vdict.com

2

12   11

xô viết


hình thức tổ chức chính quyền chuyên chính vô sản, bắt nguồn trong phong trào cách mạng 1905-1907 ở Nga xây dựng các l&a [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

1   0

xô viết


Xô viết có khái niệm chung đồng nghĩa với Liên Xô (Cộng Hòa Liên Bang Nga hiện tại). Tuy nhiên, xô viết thật ra trong tiếng Nga (совет) có nghĩa là hội đồng. Hội đồng này của các cơ quan, đại biểu dân cử của chính quyền nhà nước tại Liên Xô (1917 - 1990), hay còn gọi là chính quyền Xô viết. Xô viết thành lập lần đầu vào Cách mạng Nga lần thứ nhất (1905), những người theo chủ nghĩa Marx đã biến các xô viết thành lực lượng hùng mạnh đểchống lại nhà nước Nga
nghĩa là gì - Ngày 09 tháng 3 năm 2019

4

0   0

xô viết


Xô viết (tiếng Nga: совет , nghĩa là hội đồng) là tên gọi chung cho các cơ quan đại biểu dân cử của chính quyền nhà nước tại Liên Xô và một vài quốc g [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   0

xô viết


vô sản: Hồi đó, ở nước ta có thành lập xô-viết Nghệ-tĩnh. tt Thuộc về Liên-xô: Khoa học xô-viết.
hoa nhi - Ngày 14 tháng 11 năm 2016

6

9   14

xô viết


(Xem từ nguyên 1) Hình thức chính quyền của chuyên chính vô sản. | : ''Hồi đó, ở nước ta có thành lập xô-viết.'' | : ''Nghệ-tĩnh.'' | | Thuộc về Liên-xô. | [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

7

6   11

xô viết


xô-viết dt (Pháp: soviet) Hình thức chính quyền của chuyên chính vô sản: Hồi đó, ở nước ta có thành lập xô-viết Nghệ-tĩnh. tt Thuộc về Liên-xô: Khoa học xô-viết.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của xô viết
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< chan chứa chanh chua >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa