hoa nhi

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

xô viết


vô sản: Hồi đó, ở nước ta có thành lập xô-viết Nghệ-tĩnh. tt Thuộc về Liên-xô: Khoa học xô-viết.
hoa nhi - Ngày 14 tháng 11 năm 2016