Ý nghĩa của từ xét xử là gì:
xét xử nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ xét xử. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xét xử mình

1

8   1

xét xử


đgt Nghiên cứu tội lỗi của phạm nhân để xử án: Nhiệm vụ của toà án là phải xét xử công minh; Mở rộng thẩm quyền xét xử và kiện toàn tổ chức của toà án (PhVKhải).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

2   0

xét xử


xem xét và xử các vụ án (nói khái quát) xét xử tội phạm đưa vụ án ra xét xử hội đồng xét xử
Nguồn: tratu.soha.vn

3

2   0

xét xử


"Là hoạt động đặc trưng, là chức năng, nhiệm vụ của các tòa án. Các tòa án là những cơ quan duy nhất của một nước được đảm nhiệm chức năng xét xử. Mọi bản án do các tòa án tuyên đều phải qua xét xử. Không một ai có thể bị buộc tội mà không qua xét xử của các [..]
Nguồn: phapluat.tuoitre.com.vn

4

4   3

xét xử


Nghiên cứu tội lỗi của phạm nhân để xử án. | : ''Nhiệm vụ của toà án là phải '''xét xử''' công minh.'' | : ''Mở rộng thẩm quyền '''xét xử''' và kiện to [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

1   0

xét xử


đgt Nghiên cứu tội lỗi của phạm nhân để xử án: Nhiệm vụ của toà án là phải xét xử công minh; Mở rộng thẩm quyền xét xử và kiện toàn tổ chức của t [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của xét xử
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xét hỏi xê xích >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa