Ý nghĩa của từ write off là gì:
write off nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ write off. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa write off mình

1

0   0

write off


1. là danh từ có nghĩa: phương tiện bị hỏng hóc.
2.write st off: là động từ có nghĩa: làm hỏng 1 phương tiện đến mức không thể sửa lại được nữa.
3. write sb/st off, là động từ có nghĩa: quyết định rằng một người hay một vật cụ thể sẽ không thể hữu ích, quan trọng, hoặc thành công:
thanhthanh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

0   0

write off


1. Một cụm động từ mang nghĩa là xóa sổ, gạch bỏ. Thường được dùng nhiều nhất trong ngành kế toán để làm mất đi giá trị của số tài sản, hay tài khoản nào đó.
2. Từ này còn có nghĩa là soạn thảo nhanh, viết nhanh (cho các văn bản, biên bản)
bao - Ngày 30 tháng 10 năm 2018

3

0   0

write off


Cụm danh từ: thời gian bị phí phạm
- Một khoảng thời gian mà bạn không đạt được bất cứ điều gì. Giống như một sinh viên vừa tốt nghiệp nhưng chưa có công việc và ở không ở nhà.
- Một chiếc xe bị hư hỏng quá đáng để sửa chữa
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019


Thêm ý nghĩa của write off
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xiao would rather >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa