Ý nghĩa của từ wrap up là gì:
wrap up nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ wrap up. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wrap up mình

1

0   0

wrap up


"Wrap up" là một cụm động từ có nghĩa là "hoàn thiện" một cái gì đó. Ví dụ khi bạn đang làm dở dang công việc gì đó nhưng bạn lại phải rời đi vì lí do nào đó thì bạn sẽ dùng cụm từ này là "hoàn thiện" công việc dở dang của bạn để có thể rời đi.
bao - Ngày 11 tháng 10 năm 2018

2

0   0

wrap up


Cụm động từ:
- Để hoàn thành hoặc hoàn thành một cái gì đó
- Mặc đủ quần áo để giữ ấm
- Mặc quần áo ấm cho trẻ
- Để đạt được một cái gì đó như một chiến thắng hoặc một thỏa thuận
- Dành quá nhiều thời gian để làm một cái gì đó hoặc suy nghĩ về nó mà bạn không nhận thấy bất cứ điều gì khác
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của wrap up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< knock down can’t help >>